Bruket som tillverkningen sker Produktion och tillverkning sker i ett gammalt brukssamhälle i Västergötland. I en underbara äldre industrilokal skapar vi våra produkter tillsammans med familjen.
Det är slitsamt och hårt arbete som ligger bakom…
Här sker tillverkningen Lite vila och funderingar på nästa steg…